Thursday, October 6, 2011

Bike ride to Ladakh - Part 4

Day 9: Leh - Chang La - Pangong Tso
Day 10: Pangong Tso - Chang La - Tanglang La - Pang


Day 11: Pang - Sarchu - Barlacha La - Jispa - Keylong

Day 12: Keylong - Rohtang Pass - Manali - MandiDay 13: Mandi - Delhi

No pics


Previous

No comments:

Post a Comment